Actueel beleidsplan

Beleidsnota./actueel beleidsplan.

Doel  : Nazorg Adoptie bij wet regelen.

Want : Ongelooflijk veel betrokkenen én problemen, echter: maar niets  bij wet geregeld.

Laatste stap : Wanneer de Nazorg Adoptie bij wet is geregeld, kan deze stichting worden opgeheven. Alsdan is het doel bereikt. Bijvoorbeeld: babyzorg/consultatiebureau.

 

Hoe willen wij werken

Dit zullen we eerst met een voorbeeld illustreren:

Daarna zullen we dit “vertalen”naar de juiste inhoudelijke terminologie. Wij zijn met heel veel kennis/organisaties etc. in aanraking gekomen. Al deze organisaties zijn in het bezit van heel veel specifieke kennis/ervaring/op micro en meso niveau, helpenden, structuren(mensen) etc. Wij willen de infra structuur bouwen – de wegen waarover we naar het doel kunnen – zodat we  die  kunnen volgen, om ons doel te bereiken. Tevens willen we alle beschikbare kennis “verpakken” in “containers” en deze op “vrachtwagens” laden. Die over de door ons gecreëerde structuur (wegen) naar het doel rijden. Daar aangekomen kunnen de juiste personen (de wetgever ) zowel vóór als na de realisatie gebruikmaken van ongelooflijk veel knowhow die reeds voorhanden is. Daarmee is het doel van onze stichting gerealiseerd en kunnen we tot opheffing van deze stichting overgaan.

Stappenplan

 • Alle betrokken tweede Kamerleden ( de portefeuille houders ) eerst per e-mail ( adressen reeds in ons bezit ) en daarna “fysiek” benaderen.
 • Ambassadeurs/driesses benaderen. Zelf geadopteerde zijnde.
 • Website online op 17-11-2015. Wekelijks en indien noodzakelijk dagelijks aangepast.
 • Blog online einde november 2015.
 • Kinderombudsman als ondersteuning vragen. Is reeds in gang gezet.
 • Mediaplan wordt uitgewerkt. Mei 2016 .
 • Geadopteerden zijn reeds benadert.
 • We worden door bestaande organisaties in onze initiatieven gesteund.
 • Evaluaties van voorgang zijn maandelijks.
 • Symposium najaar 2016 in de omgeving van Utrecht, tijdens het pop-up museum
 • Concrete planning “afgeven”. Dit tijdens Symposium.