60 jaar adoptie

De pop-up expositie gaat in 2017 op reis door Nederland. Een impressie van de expositie in december 2016 te Venray. Dit in het kader van 60 jaar adoptie (wet) in Nederland.

image

image

 

2016 - 'kroonjaar' adoptie in Nederland

Op 1 november 1956 trad in Nederland de adoptiewet in werking. Dat is dit jaar 60 jaar geleden. Stichting Adoptie Nazorg gaat dat 'kroonjaar vieren' met een aantal activiteiten. Voor het 'kroonjaar' maken wij een speciale website aan: www.60jaaradoptie.nl Deze website is online met concrete informatie over het jaarprogramma, met daarin, onder andere een pop-up museum over 60 jaar adoptie in Nederland. Dit zal vooral een interactieve expositie zijn met onder meer filmpjes en foto's van geadopteerde in Nederland in woord en beeld, een korte film gebaseerd op het boek " Welke naam past mij". Er zullen thema-avonden, lezingen en bijeenkomsten worden georganiseerd. Het museum zal vooralsnog op beperkte momenten geopend zijn. POP-UP EXPOSITIE imageHet pop-up museum bestaat onder meer uit persoonlijke verhalen van mensen uit de zogeheten adoptiedriehoek: geadopteerden, adoptieouders en biologische ouders. Verhalen van jonge moeders die hun kind moesten afstaan, jongeren die pas op latere leeftijd te weten kwamen dat ze geadopteerd waren en ouders wiens gezinswens in vervulling ging met een adoptie. De verhalen hebben vaak betrekking op een voorwerp dat hen herinnert aan de adoptie. Die voorwerpen worden ook geëxposeerd. De persoonlijke, veelal ook emotionele verhalen worden zowel in woord als in beeld (korte films) getoond. Daarnaast wordt aan de hand van 60 onderwerpen 60 jaar adoptie in Nederland in beeld gebracht en kunnen bezoekers hun ‘adoptiekennis’ testen.