Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid

 1. De stichting heeft geen enkel winstoogmerk.
 2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. De stichting voert een volledige (openbare) administratie; met publicatie via website.
 4. Wij werken zonder beloningsbeleid voor bestuurders en/of adviseurs.
 5. Mocht er een positief saldo op de rekening van de stichting komen en zijn; dan worden:
  1. eerst de voorgeschoten kosten terug gestort/inclusief reiskosten.
  2. Bestuurders/adviseurs en “ingehuurden”,kunnen reiskosten declareren, groot 0,19 cent/km. Alleen bij een positief saldo, anders dient gewacht te worden tot er een positief saldo is.
  3. Alleen noodzakelijke lunch/diner kosten, om te komen tot een landelijke groepering met het oog op het doel van de stichting, komen bij een positief saldo voor vergoeding in aanmerking.
  4. Andere – noodzakelijke kosten – kunnen ( bij positief saldo) bij het bestuur worden ingediend. Daarna zal een besluit door het bestuur genomen worden.
 6. Jaarlijks wordt ( indien nodig/reeds mogelijk ) een accountants rapport ter beschikking van “derden” gesteld. Tevens gepubliceerd op de website.