Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie leden, ondersteund door een zestal adviseurs / vrijwilligers:

  • Voorzitter: Elisabeth Maria Struijcken
  • Penningmeester: Anne-Marie Goossens
  • Secretaris: Maria Elisabeth Geertruida Titus Philippens