Jaarverslagen

ANBI

Stichting Adoptie Nazorg is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Jaarverslagen

Download hier het jaarverslag van 2015 in pdf Download hier het jaarverslag van 2016 in pdf Het jaarverslag van 2017 is hier te vinden Download hier het jaarverslag van 2018 Via deze link kun je het jaarverslag van 2019 downloaden Download hier de financiële realisatie van 2016 in pdf Download hier de financiële realisatie van 2018 in pdf

Beleidsplan en beloningsbeleid

In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd. Daarnaast vindt u hier het beloningsbeleid van onze stichting.

Begroting

Download hier de begroting voor 2018 in pdf

Bestuur

De samenstelling van het bestuur vindt u hier en overige gegevens vindt u op onze contactpagina