AANPAK IN ADOPTIEGEZIN

  1. Staan de ouders open en klaar voor de emotionele omstandigheden/pijn van het kind?
  2. Worden de gevoelens van het kind voldoende erkend?
  3. Is men bereid in alle openheid alles met het kind te delen afkomst/ zoektocht/etc?
  4. Zijn er eigen biologische/pleeg kinderen in het gezin?
  5. Religie?
  6. Kan men de zorg aan voor een mogelijk ‘special needs’ kind of kinderen?
  7. Staan de adoptieouders open voor nazorg, durven ze het toe te laten?
Lees verder

Onze maatschappij wordt door veel zaken beïnvloed. De individuele mens wordt door vele krachten en omstandigheden beïnvloed. De individuele mens, in dit geval het adoptiekind, het adoptiegezin is via overheidsmaatregelen maar beperkt bereikbaar. Dat neemt niet weg dat wij in overleg gaan met de politiek, met professionals op het gebied van adoptie, met geadopteerden, enz om een draagvlak te creëren en samen toe te werken naar ons doel.