Nazorg Aspecten – geschiedenis van het kind

Wat weten we van....

  1. Erfelijkheidsaspecten/DNA. Genetische factoren zijn van groot belang om eventuele aangeboren aspecten beter te herkennen/begrijpen en vroeg te signaleren. Bijvoorbeeld autisme, schizofrenie, manisch depressiviteit, ADHD. Deze genetische factoren zijn voor 70% verantwoordelijk voor verschillen tussen mensen. Natuurlijk zijn omgevingsfactoren, zoals de aanpak in het adoptiegezin, het milieu van het adoptiegezin, het karakter van het adoptiekind van grote invloed hierop.
  2. De situatie van de zwangerschap, zoals stress, leeftijd van de moeder en eventueel alcohol en/of drugsgebruik.
  3. De wijze waarop de geboorte verliep en waar: ziekenhuis/thuis of een andere locatie?
  4. Zuurstofgebrek of andere complicaties tijdens de geboorte, die pas in een later stadium van het leven naar voren komen.
  5. Hoe is de scheiding verlopen van moeder en kind/vader/ouder/eventueel familie?
  6. De verzorging tot het moment van de adoptie, waar is het kind verbleven tot het moment van adoptie, kindertehuizen/ziekenhuis/familie?
  7. Hebben er bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden zoals natuurrampen - bijvoorbeeld Haïti in 2010 - en de stroomadopties die hierna op gang kwamen. Geweldservaringen: is de moeder bijvoorbeeld zwanger geraakt door een brute verkrachting. Ziekte?