Doel

De stichting stelt zich ten doel:  i.v.m. de uitgebreide maatschappelijke problematiek, om alle betrokkenen via wetgeving recht te geven op gepaste nazorg bij/na adoptie; derhalve voor de geadopteerd zijnde / gedoneerd zijnde  / de adoptie ouders / professionele begeleiders etc. Waarom is deze nazorg noodzakelijk:
 • Ontwikkelingsachterstanden bij buitenlandse adoptiefkinderen;
 • Ernstige gedragsproblemen;
 • Medische problemen;
 • Psychische/psychiatrische problemen;
 • Mochten de problemen in het begin er “niet”zijn, dan bij het ontstaan, er voor klaar staan;
 • Geadopteerden en criminaliteit;
 • Geadopteerden met bindingsangst / hoe is de communicatie tussen ouder en kind;
 • Zij die in het psychiatrisch circuit terecht gekomen zijn;
 • Noodzakelijke begeleiding op scholen bij wet regelen om uitval te voorkomen. Waar lopen deze tegenaan!;
 • Nazorg werkt preventief; bespaart massa's zorgkosten en veel leed;
 • Tevens bespaart het ongelooflijk veel kosten, in de andere circuits; en
 • Vele individuele problematiek, hier niet nader uit te werken.
 

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

 • Structurele nazorg/preventie bij wet te regelen;
 • Overgang naar vrijwillige nazorg, op aanvraag; dit eveneens bij wet te regelen;
 • Begeleiding binnen het justitiële circuit bij wet te regelen;
 • Extra begeleiding binnen de jeugdzorg bij wet te regelen;
 • Consultatie bureau 's oprichten, dit bij wet regelen;
 • Cursussen voor de betrokken professionele begeleiders bij wet te regelen;
 • Telefonische hulpdienst bij wet te regelen;
 • Circuit van ervaringsdeskundigen opzetten/structureren en onder bovengenoemde wet te regelen;
 • Rekening houden met het feit dat veel gerelateerde adoptie problematiek zich vaak veel later openbaart;
 • Hulpverleners wijzen op de adoptieproblematiek om verkeerde diagnose te voorkomen;
 • Het adoptie probleem nu eens echt serieus nemen;
 • Herkenning van adoptie-problematiek activeren, inclusief de complexe problematiek;
 • De betrokkenen een contact persoon toewijzen c.q. buddy. Per “gezin” of individueel.

Tevens:

 • De bestaande kennis bij de wetgeving meenemen.
 • De bestaande kennis van ouderverenigingen meenemen.
 • De bestaande uitwerking van wetgeving gebruiken.
 • De bestaande netwerken na wetgeving meenemen in de uitvoering. Zoals: LOGA, LAVA, De
 • Knoop, KansPlus, UAI en SIG. Ook onafhankelijke ondersteunende, zoals MEE, CCE, en
 • pedagogen

Samenvattend

De wet moet er voor gaan zorgen dat:

Er een gestructureerde samenwerking ontstaat – kort-/middel-/langdurend –  tussen; adoptieouders…………...adoptiekinderen………… zaaddonateurs……...….bij wet aangestelde vertegenwoordigers………..hulpverleners…………..instanties ( overheid/gemeentes/ zorgverzekeraars – wat kunnen zij krijgen en wat hebben zij nodig?-  en specifieke deskundigen. Te verwachten resultaat:
 • Nazorg Adoptie bij wet geregeld.
 • Waarom denkt DE STICHTING dit wel te bereiken:
  1. Wij denken dit te bereiken, omdat wij niet opnieuw het “wiel” willen uitvinden. Maar wij alle
  2. bestaande krachten willen/gaan bundelen en diverse betrokkenen samen te brengen, om daarmee
 • goede wetgeving gestalte te laten krijgen.
 1. Alle organisaties die hetzelfde doel nastreven een podium te geven; deelnemer te laten zijn om mede het gestelde doel te bereiken.
  Deze wetgeving dient dan door het parlement aan de Raad van State te worden aangeboden, daarna is het “werk”/doel/roeping van DE STICHTING beëindigd.  

De stichting heeft maar één doel:

 

Het belang van de geadopteerde/gedoneerde en hun betrokkenen zo goed mogelijk bij wet geregeld te krijgen. “Geluk” en “toekomst” op een zo normale en prettige manier voor onze doelgroep.