Even voorstellen…

Liesbeth Struijcken Voorzitter

Liesbeth Struijcken Voorzitter

Als het om adoptie gaat, is veel, zo niet alles in Nederland, bij wet geregeld over het hoe, wat en wanneer. Maar er is niéts bij wet geregeld hoe het verder gaat met de kinderen (en hun adoptieouders) als ze eenmaal zijn ‘geplaatst’. Er is, kortom, géén bij wet geregelde nazorg voor de kinderen, hun adoptieouders, hun verzorgers en begeleiders. Zelf ben ik Nederlands geadopteerde geboren in 1963 in stichting moederheil te Breda. Ik, en velen met mij, vinden dat de praktijk duidelijk laat zien dat de behoefte aan een gereguleerde nazorg steeds groter wordt. Stichting Nazorg Adoptie gaat zich inzetten om deze nazorg wel in de wet te laten verankeren.
Anne-marie Goossens penningmeester

Anne-Marie Goossens Penningmeester

In december 2016 ben ik met Liesbeth in contact gekomen bij de tentoonstelling over ’60 jaar adoptie in Nederland.’ Ik voelde direct een klik. Ook ik ben Nederlands geadopteerde geboren in 1963 in de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Het geadopteerd zijn, je gevoel van nergens bij horen, niet gewenst, er niet toe doen etc etc is een levenslange strijd. Voor een groot gedeelte heb ik mijn pijn een plekje kunnen geven en kan ik door wat ik heb meegemaakt hopelijk andere mensen helpen met name in mijn rol als familiemediator. Ik zou gewenst hebben dat er een stichting als Adoptie Nazorg was geweest tijdens mijn leven, waar ik op terug had kunnen vallen, die mij zouden begrijpen. Daarom wil ik mij inzetten voor de generatie na mij dat deze wet gerealiseerd gaat worden. Ook al ben je goed terecht gekomen als kind, gevoelsmatig heeft het gewoon een enorme impact.
Professor Rene hoksbergen

Prof. Dr. René Hoksbergen Adviseur

Prof. Dr. René Hoksbergen is al jaren actief in het adoptieveld, eerst als aspirant-adoptieouder en bestuurslid bij Wereldkinderen, en sinds 1984 als de wereldwijd bekende en eerst benoemde hoogleraar adoptie aan de Universiteit van Utrecht. Ontbreken van nazorg schaadt adoptieouders en adoptiekinderen
Maurice Ambaum adviseur adoptie nazorg

Maurice Ambaum Adviseur

Maurice Ambaum is als communicatieadviseur verbonden aan Stichting Nazorg Adoptie. Hij is directeur van Ambaum BrandMakers, een onafhankelijke en creatieve merkenbouwer die niet alleen het begane pad wenst te volgen, maar ook - en bij voorkeur - nieuwe en gedurfde wegen inslaat. Waarbij creativiteit, beleving en durf worden gekoppeld aan kwaliteit en strategie. Meer informatie: www.ambaum.nl
Wim Blom Secretaris

Wim Blom oud Topsporter & partner van geadopteerde

Als partner zoek je jaren mee, wat je geliefde mist, zoekt, niet vindt en jezelf onzeker maakt. Nu wordt het duidelijk, was er maar eerder zorg geweest, geadopteerde en omgeving verdienen en hebben recht op zorg. Adoptie is niet hun keus. Prof DR. Hoksbergen bedankt voor de begeleiding!
Marlies Cober Secretaris

Marlies Cober Secretaris

Verschillende jaren heb ik gewerkt in de psychiatrie. Iedereen wil gekoesterd en erkend worden door zijn/haar biologische ouders. Dat gemist te hebben leidt nogal eens tot langdurige zoektochten en zelfs tot crisis in relatie met jezelf en/of je dierbaren. Het vertrouwen dat Liesbeth mij schonk door mij deelgenoot te maken van haar levensverhaal maakte diepe indruk. Ik ben blij dat ik met mijn deelname als secretaris iets kan doen voor het goede doel: een wettelijk kader voor nazorg bij adoptie. Opdat er minder leed ontstaat bij alle betrokkenen en er ruimte komt voor plezier in het leven!
adoptie-nazorg-wim-naude

Mr. R.L.G.J. (Ray) Eikelboom

Adviseur

Na 20 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, en aansluitend zes jaar in accountancy- en belastingadviespraktijk, ben ik samen met mijn vrouw Anja een eigen advocatenkantoor gestart. Het kantoor is gevestigd te Maastricht aan de Looiersgracht 4. Voornamelijk houden wij ons bezig met de civiele praktijk, met enige specialisaties waaronder arbeidsrecht, ondernemingsrecht en personen- en familierecht. Wij ondersteunen en adviseren de stichting Adoptie-nazorg met onze deskundigheid. http://www.advocatenkantooreikelboom.nl/