Onze visie & missie

Stichting Adoptie-nazorg wil een breed draagvlak creëren voor de problemen waar geadopteerden, adoptieouders en indien mogelijk afstandsouders mee te maken kunnen krijgen. We kennen de beelden van het tv-programma Spoorloos e.a. We leven mee, we vinden het mooi en ontroerend om te zien hoe een zoekende geadopteerde zijn of haar geboorteouders terugvindt met de hulp van deze bekende programma’s. Maar wat gaat hieraan vooraf? Waarom die zoektocht, waarom die onrust, waarom die hele reis door jezelf en over de wereld om hopelijk te vinden wat je zoekt? Maar wat zoek je eigenlijk?

Dit is wat geadopteerden zo vaak te horen krijgen. Wat ligt er opgeslagen in je DNA? Je weet het niet. Wat is er vooraf gegaan aan je geboorte? Wij willen het leven, de problemen, de positieve en de negatieve aspecten rondom het fenomeen adoptie naar buiten brengen. Wij willen moeilijke zaken benoemen, onderbouwen, mensen aan het denken zetten. Wij willen het belang van specifiek deskundige en professionele nazorg voor al deze adoptiebetrokkenen voorop zetten. Wij willen geadopteerden, adoptieouders en geboorteouders ondersteunen, het belang en de noodzaak van de vroege professionele nazorg benadrukken.

De laatste jaren is adoptie veel in het nieuws, er is meer kennis en er wordt door geadopteerden uit binnen- en buitenland aan de bel getrokken; ook adoptieouders en geboorteouders melden zich. Echter de drempel om naar buiten te treden, is groot. Zorg is nodig. Deze professionele hulp moet er dan echter wel zijn. Zo lang als nodig is en als het nodig is. Voor veel ouders vrijwel vanaf het moment dat het kind, of soms meerdere kinderen, bij hen worden geplaatst. Gezamenlijk willen we van deze visie onze missie maken.