Publiciteit

Artikel in adoptie magazine

Liesbeth heeft een mooi interview gegeven dat is te lezen in adoptie magazine van december 2015. Klik op de afbeelding voor het artikel in pdf. Bezoek ook zeker de website van adoptie magazine.
AdoptieMAGAZINE#4-2015_041215.indd

Persbericht

Stichting Nazorg Adoptie: ‘geen gereguleerde nazorg leidt tot veel leed en problemen’

‘Nazorg bij adoptie wettelijk regelen’

SITTARD-GELEEN, 18 november 2015 - Als het om adoptie gaat, is veel zo niet alles in Nederland bij wet geregeld over het hoe, wat en wanneer. Maar er is niéts bij wet geregeld hoe het verder gaat met de kinderen (en hun adoptieouders) als ze eenmaal zijn ‘geplaatst’. Er is, kortom, géén bij wet geregelde nazorg voor de kinderen, hun adoptieouders, hun verzorgers en begeleiders. De praktijk laat juist zien dat de behoefte aan een gereguleerde nazorg steeds groter wordt. Stichting Nazorg Adoptie gaat zich inzetten om deze nazorg wel in de wet te laten verankeren. Stichting Nazorg Adoptie wil de nazorg bij wet regelen, via ‘wettelijk geregelde nazorg’ betrokkenen (adoptiekind, adoptieouders) ondersteunen om veel leed te kunnen voorkomen, en inzicht verschaffen in de impact van adoptie bij (jong)volwassenen. Daarnaast ijvert de Stichting voor het creëren van landelijk breed gedragen begrip voor het belang van wettelijk geregelde nazorg bij adoptie. “Geen wettelijk geregelde nazorg is onacceptabel”, vindt Liesbeth Struijcken, voorzitter van Stichting Nazorg Adoptie en zelf geadopteerd. “Het leidt vaak en veel tot grote problemen in onze samenleving: criminaliteit, jeugdzorg, schoolproblemen/drop-outs. In de praktijk blijkt dat een disproportioneel groot aantal adoptieouders en geadopteerden een beroep doet op de hulpverlening. Geadopteerden hebben vier tot vijfmaal vaker dan niet geadopteerden residentiële zorg nodig. Mogelijke oorzaken zijn ‘vervlogen roots’, zoekend maar niet vindend, identiteitsproblemen en ‘niet geworteld’ kunnen raken.” Zouden veel van deze problemen voorkomen kunnen worden? “Ja,” zegt Liesbeth Struijcken. “Wij baseren dit onder meer op allerlei wetenschappelijke onderzoeken van onder andere Prof. Dr. Hoksbergen. Daaruit blijkt dat er veel problemen ontstaan in adoptiegezinnen, omdat er geen nazorg is geregeld. Ook LOGA, de Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie, onderschrijft het belang van nazorg.” Liesbeth Struijcken bracht vorig jaar het boek ‘Welke naam past mij’ uit, over haar jarenlange zoektocht naar haar biologische ouders. Stichting Nazorg Adoptie gaat in Nederland de discussie aan of nazorg adoptie bij wet moet worden geregeld. Om die discussie te voeden, wordt in het voorjaar van 2016 een landelijk symposium georganiseerd. Daarnaast doet de Stichting onderzoek naar het aantal adoptiekinderen dat in Nederland op jonge leeftijd in aanraking komt met politie en justitie. Begin volgend jaar maakt Stichting Nazorg Adoptie een ‘politieke roadtour’ door Nederland.